Награди

ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ

2020 – Наградата на Община Велико Търново за графика от Национална изложба-триенале: ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРОСТРАНСТВО ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ’2020, Велико Търново, 20.10.2020

2019 – ПОЧЕТНА ГРАМОТА и ПЛАКЕТ по случай юбилея 150 години от създаването на читалище “НАДЕЖДА 1869”, за принос в развитието на културата, опазването на българските традиции и в знак на признателност към всеотдайната работа като настоятел на читалището – 7 юни 2019 г.

2018 –Почетен плакет “120 години НЧ “ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ”, за принос в развитието на читалищното дело в Арбанаси и съхраняване на българската духовност, традиции и култура, 01.09.2018 г.

2016 – Почетен професор на Пекинския университет за езици и култура, Пекин, Китай

2015 – Възпоменателен медал на Университета за национално и световно стопанство, София – 11.05.2015 г.

2014 – Почетен Доктор на Башкирския държавен университет, Уфа, Башкортостан, Руска федерация

2013 – Юбилеен медал 50 год. Великотърновски университет

2013 – Почетен гражданин на Велико Търново

2013 – Медал „В.Н.Каразин“ на Харковския национален университет„В.Н.Каразин“, Украйна

2013 – Почетен професор на Восточно-Сибирская Открьiтая Академия, Русия, 10.03.2013

2012 – Юбилейна грамота – Национален Инициативен Комитет 100 години Балканска Освободителна война 1912-2012 – 02.11.2012 г.

2011 – Старопрестолна грамота за принос в българската култура, педагогическа и творческа дейност в изобразителното изкуство – 10.05.2011 г.

2010 – Кръст „ДЕСЯТИНА”, Общероссийское общественное движение „Россия Православная

2010 – Паметен кръст „10 лет казачьей охраный”

2010 – Почетен професор на университета „Св. Кирил и Методий”, Скопие, Македония

2010 – Gold Medal for Bulgaria, By virtue of extreme contributions and commitment to Fine Arts – American Biographical Institute

2009 – Медал и диплом от Международния библиографски център в Кембридж за включване сред 2000-те най-изявени интелектуалци в света за ХХI век

2009 – Медал и диплом от Международния библиографски център в Кембридж за включване в топ 100 на преподавателите в света за 2009 г.

2009 – Почетен златен знак на Великотърновския университет

2009 – Почетен знак на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, София – заповед 225/10.11.2009 г.

2009 – Почетен плакет на Българската федерация по ориентиране. – май 2009.

2009 – Плакет „130 години Учредително народно събрание“

2008 – Почетен знак “За усърдие към науката” на Научно-изследователски център за църковна история и православна култура „В.В. Болотов“, Твер, Русия

2008 – Юбилейна Старопрестолна грамота – 100 години независима българска държава – 22.09.2008 г.

2007 – Почетна награда “Кръст “За заслуги” на Руската Академия за естествени науки

2007 – Орден “Ломоносов” – постановление Президиума Национального Комитета Общественных Наград, Москва, Русия

2006 – Медаль Ордена „Великая Победа” – постановление Президиума Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка

2005 – Наградата на Община Велико Търново за живопис от XI Национална изложба на художниците – педагози, Велико Търново

2003 – Номинация за награда – Живопис от IX Национална изложба на художниците – педагози, Велико Търново

1998 – Златен медал и диплом за комбиниран декоративен метод в живописта от EAST – WEST EURO INTELLECT (EWEI’98) – НДК -София, България;