Пламен Легкоступ

Пламен Легкоступ е български художник и учен.

Роден е на 4 април 1959 г. в град Велико Търново, България. През 1983 г. завършва Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Графика“. Професор е по методика на изобразителното изкуство и доктор на педагогическите науки. Работи в Педагогическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Творческите му търсения са в областта на живописта, графиката и илюстрацията. Участва в повече от 100 изложби в България и чужбина, над 45 от които самостоятелни. Член е на Съюза на Българските Художници от 1989 г.

Автор е на научни разработки по теория, методика и история на изобразителното изкуство, както и за възпитанието чрез изкуство.

Главен съветник към Централата на Ханбан/ Институт „Конфуций“ – Пекин, КНР;
Доктор Хонорис Кауза на Башкирския държавен университет, Уфа, Башкортостан, Руска федерация;

Пламен Легкоступ е почетен професор на:

Пекинския университет за езици и култура, Пекин, Китай; Източно-сибирската Открита Академия, Русия; Университета „Св. Кирил и Методий”, Скопие, Северна Македония.
Носител на много наши и международни награди.
Ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ от 2007 до 2015.
Почетен гражданин на Велико Търново, България.

plamen@legkostup.bg